Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
° Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
° Budżet 2012
° ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
° Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
° Budżet 2013
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
° Budżet 2014
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
° Budżet 2015
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
° Budżet 2016
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
° Budżet 2017
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
° Budżet 2018
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
°  Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
° Budżet 2019
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2018 r.
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 BUDŻET > Budżet 2013 strona główna 

Budżet 2013
  UCHWAŁA XX/127/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 09:47:46, wprowadzający: Mariola Kępka
 Tabela nr 1 Planowane dochody budżetu na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 09:49:26 Informację zaktualizowano 2013-01-17 09:54:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 Tabela nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 09:59:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2013 roku
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 10:00:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 Tabela nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 10:02:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 10:04:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 Plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2013
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 11:16:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 11:18:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 11:22:12, wprowadzający: Mariola Kępka
 Tabela nr 4 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 11:25:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 Tabela nr 5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013 ROK
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 12:05:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 Tabela nr 6 Gospodarka odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 12:06:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sobolew w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 12:08:56, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku