Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
° Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
° Budżet 2012
° ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
° Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
° Budżet 2013
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
° Budżet 2014
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
° Budżet 2015
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
° Budżet 2016
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
° Budżet 2017
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
° Budżet 2018
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
°  Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
° Budżet 2019
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2018 r.
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 BUDŻET > Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r. strona główna 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
  SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:18:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:19:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:23:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:24:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy Sobolew za 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:25:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z dotacji udzielonej w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:26:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 Sprawozdanie z wykonania dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:40:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:43:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew na zadania inwestycyjne za 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:43:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:44:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:46:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 S P R A W O Z D AN I E z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:47:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /analiza za 2012 r./
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:49:43, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku