Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
° Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
° Budżet 2012
° ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
° Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
° Budżet 2013
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
° Budżet 2014
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
° Budżet 2015
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
° Budżet 2016
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
° Budżet 2017
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
° Budżet 2018
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
°  Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
° Budżet 2019
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2018 r.
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 BUDŻET > ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok > Budżet 2012 strona główna 

Budżet 2012
 UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XI.70 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:32:02, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tab nr 1 DOCHODY plan na 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:38:25, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tab nr 2 WYDATKI plan na 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:40:22, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tab nr 3 pl.przych. rozch. (kredyty i pożyczki) 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:41:14, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tab. nr 4 Plan finansowy doch.i wydatków na zadania zlecone.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:50:55, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.1 Limit wyd na plany inwest 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:53:26, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał. 2 dotacje 2012...sektora finans.publicznych.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 13:03:39, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.4 gminny program.....alkoholowych 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 13:07:57, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
wersja do druku