Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
° Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
° Budżet 2012
° ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
° Budżet 2011
° Budżet 2010
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
° Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
° Budżet 2013
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
° Budżet 2014
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
° Budżet 2015
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
° Budżet 2016
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
° Budżet 2017
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
° Budżet 2018
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
°  Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
° Budżet 2019
° Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2018 r.
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 BUDŻET > Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r. strona główna 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
 ZARZĄDZENIE NR 19/2013 WÓJTA GMINY SOBOLEW z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 roku oraz planów finansowych instytucji kultury.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:19:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 1. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:24:10 Informację zaktualizowano 2013-08-20 12:30:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 1a. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:33:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 2. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:35:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 2a. I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:36:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 3. I N F O R M A C J A z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:37:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 4. I N F O R M A C J A z dotacji udzielonej w I półroczu 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:38:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 5. I N F O R M A C J A z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:39:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 6. I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew na zadania inwestycyjne za I półrocze 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:43:07, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 7. Informacja z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:51:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 zał. nr 8. INFORMACJA z realizacji wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2013 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:54:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /analiza za I półrocze 2013 r./
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:55:53, wprowadzający: Mariola Kępka
  Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:57:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 I N F O R M A C J A z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 12:59:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 I N F O R M A C J A z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-20 13:01:10, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku