Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
° PLAN POSTĘPOWAŃ
° PRZETARGI 2018
° PRZETARGI 2017
° PRZETARGI 2016
° PRZETARGI 2015
- Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew
-
- Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew
- Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew
- Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej
- Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń Pierwszy
- Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 905 w km 0+000 ÷ 0+235
- Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0
- Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia, na długości 75 m
- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2015/2016
- Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
- Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+230
- Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m
- Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m
- Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312
- Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew
- Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 – II POSTĘPOWANIE
- Przebudowa drogi w miejscowości Chotynia, na długości 65 m
- Przebudowa drogi w miejscowości Sokół, na długości 115 m
- Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
- Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE
- Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
° 
° 
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
° Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
° Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI > PRZETARGI 2015  > Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew strona główna 

Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew
  Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:11:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:12:43, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 10 Program funkcjonalno użytkowy
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:14:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 11 Raport z konsultacji indywidualnych
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:17:17, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 12 Lista instalacji – wizualizacja
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:18:54 Informację zaktualizowano 2015-09-08 15:21:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 13 Kosztorys uproszczony
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:22:38 Informację zaktualizowano 2015-09-08 15:32:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 14 Parametry techniczne paneli fotowoltaicznych
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:34:05, wprowadzający: Małgorzata Gazda
MODYFIKACJA SIWZ
 Modyfikacja SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 14:09:50, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 14 do SIWZ – PARAMETRY TECHNICZNE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH – po modyfikacja SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 14:10:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
UWAGA ???????? MODYFIKACJA SIWZ z dnia
16.09.2015
 Modyfikacja SIWZ z dnia 16.09.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 15:36:55, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 1 do Modyfikacja SIWZ z dnia 16.09.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 15:39:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zapytania do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 15:40:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Zapytania do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 11:59:27, wprowadzający: Małgorzata Gazda
UWAGA ???????? MODYFIKACJA SIWZ z dnia 22.09.2015
 MODYFIKACJA SIWZ z dnia 22.09.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 11:07:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 1 do Modyfikacja SIWZ z dnia 22.09.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 11:08:44, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 2 do Modyfikacja SIWZ z dnia 22.09.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 11:10:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
UWAGA ???????? ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
25.09.2015 r.
 Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 11:11:44, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 11:13:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-09-30 15:45:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 12:32:14, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
 Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .   .   Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew  .   Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew .  Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej  .  Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń Pierwszy .  Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 905 w km 0+000 ÷ 0+235  .  Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0  .  Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia, na długości 75 m  .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2015/2016 .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+230 .  Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m  .  Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m  .  Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312  .  Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 – II POSTĘPOWANIE  .  Przebudowa drogi w miejscowości Chotynia, na długości 65 m .  Przebudowa drogi w miejscowości Sokół, na długości 115 m .  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  .  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE  .  Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie . 
wersja do druku