bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew strona główna 

Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew
  Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:11:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:12:43, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 10 Program funkcjonalno użytkowy
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:14:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 11 Raport z konsultacji indywidualnych
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:17:17, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 12 Lista instalacji – wizualizacja
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:18:54 Informację zaktualizowano 2015-09-08 15:21:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 13 Kosztorys uproszczony
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:22:38 Informację zaktualizowano 2015-09-08 15:32:11, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 14 Parametry techniczne paneli fotowoltaicznych
Data wprowadzenia informacji 2015-09-08 15:34:05, wprowadzający: Małgorzata Gazda
MODYFIKACJA SIWZ
 Modyfikacja SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 14:09:50, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 14 do SIWZ – PARAMETRY TECHNICZNE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH – po modyfikacja SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-10 14:10:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
UWAGA ???????? MODYFIKACJA SIWZ z dnia
16.09.2015
 Modyfikacja SIWZ z dnia 16.09.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 15:36:55, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 1 do Modyfikacja SIWZ z dnia 16.09.2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 15:39:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zapytania do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 15:40:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Zapytania do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 11:59:27, wprowadzający: Małgorzata Gazda
UWAGA ???????? MODYFIKACJA SIWZ z dnia 22.09.2015
 MODYFIKACJA SIWZ z dnia 22.09.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 11:07:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 1 do Modyfikacja SIWZ z dnia 22.09.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 11:08:44, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 2 do Modyfikacja SIWZ z dnia 22.09.2015
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 11:10:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
UWAGA ???????? ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
25.09.2015 r.
 Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 11:11:44, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 11:13:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-09-30 15:45:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2015-10-07 12:32:14, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl