Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
° PLAN POSTĘPOWAŃ
° PRZETARGI 2018
° PRZETARGI 2017
° PRZETARGI 2016
° PRZETARGI 2015
- Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew
-
- Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew
- Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew
- Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej
- Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń Pierwszy
- Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 905 w km 0+000 ÷ 0+235
- Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0
- Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia, na długości 75 m
- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2015/2016
- Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
- Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+230
- Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m
- Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m
- Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312
- Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew
- Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 – II POSTĘPOWANIE
- Przebudowa drogi w miejscowości Chotynia, na długości 65 m
- Przebudowa drogi w miejscowości Sokół, na długości 115 m
- Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
- Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE
- Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
° 
° 
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
° Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
° Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI > PRZETARGI 2015  > Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0 strona główna 

Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0
  Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 15:52:13, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 15:53:52, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 10 Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 15:54:31, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Kosztorys ofertowy
Data wprowadzenia informacji 2015-07-24 15:55:12, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-08-19 15:29:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2015-09-02 13:08:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
 Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .   .   Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew  .   Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew .  Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej  .  Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń Pierwszy .  Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 905 w km 0+000 ÷ 0+235  .  Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0  .  Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia, na długości 75 m  .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2015/2016 .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+230 .  Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m  .  Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m  .  Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312  .  Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 – II POSTĘPOWANIE  .  Przebudowa drogi w miejscowości Chotynia, na długości 65 m .  Przebudowa drogi w miejscowości Sokół, na długości 115 m .  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  .  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE  .  Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie . 
wersja do druku