Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
° PLAN POSTĘPOWAŃ
° PLAN POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
° PRZETARGI 2019
- Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew
- Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew
- Przebudowa ulicy Dębowej w Sobolewie
- Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew
- Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew- II postępowanie
- Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew
- Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
- Zakup ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem
- Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W ul. Leszowa w m. Sobolew (dz.nr 774)
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Gończyce – Gmina Sobolew
- Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew
- ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gończyce – Gmina Sobolew”
- Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew”- II postępowanie.
- „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sobolew w roku szkolnym 2019/2020”
- Modernizacja boiska ORLIK w Gończycach
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew
- Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2020
° PRZETARGI 2018
° PRZETARGI 2017
° PRZETARGI 2016
° PRZETARGI 2015
° 
° 
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
° Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
° Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI > PRZETARGI 2019 strona główna 

PRZETARGI 2019

Zobacz:
 Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew .  Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew .  Przebudowa ulicy Dębowej w Sobolewie .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew .  Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew- II postępowanie .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew  .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Zakup ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W ul. Leszowa w m. Sobolew (dz.nr 774) .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Gończyce – Gmina Sobolew .  Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew .  ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gończyce – Gmina Sobolew” .  Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew”- II postępowanie. .  „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Sobolew w roku szkolnym 2019/2020” .  Modernizacja boiska ORLIK w Gończycach .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2020 . 
wersja do druku