Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
° PLAN POSTĘPOWAŃ
° PLAN POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
° PRZETARGI 2019
° PRZETARGI 2018
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
- Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu
- Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew
- Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy
- Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz.
- Udzielenie kredytu długoterminowego
- Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew.
- Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew.
- Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.
- Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie
- Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019.
- Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie
- Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew
- Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie
- Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew
- Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew
- Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew
- Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu
- Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Sobolew
° PRZETARGI 2017
° PRZETARGI 2016
° PRZETARGI 2015
° 
° 
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
° Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
° Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI > PRZETARGI 2018 strona główna 

PRZETARGI 2018

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu .  Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Sobolew . 
wersja do druku