Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
° PLAN POSTĘPOWAŃ
° PRZETARGI 2018
° PRZETARGI 2017
° PRZETARGI 2016
° PRZETARGI 2015
° 
° 
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
° Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
° Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI > Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie strona główna 

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
  Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 16:47:12, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 16:48:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 16:48:47, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 5 Część I – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne,
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 16:50:48, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 5 Część II – Warzywa i owoce świeże,
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 16:51:25, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 5 Część III – Różne produkty spożywcze,
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 16:52:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 5 Część IV – Produkty mleczarskie.
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 16:52:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 5 Część V – Mrożonki i produkty głęboko mrożone
Data wprowadzenia informacji 2014-12-15 16:53:22, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części zamówienia nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 15:58:00, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 23:02:40, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 12:12:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
wersja do druku