Wybory samorządowe 2018

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-08-27 10:31:35 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:32:41.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-08-27 10:36:00 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:38:42.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:18:11 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:38:42.
 PLAN DYŻURÓW Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:24:51 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:38:42.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 18 września 2018 r. o wydłużeniu terminu zgłoszeń list

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-09-18 09:51:04 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:38:42.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sobolew z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:00:37 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:38:42.
Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:00:37
Opublikowane przez: Mariola Kępka