Wybory samorządowe 2018

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-08-27 10:31:35 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:32:41.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-08-27 10:36:00 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:38:42.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:18:11 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:38:42.
 PLAN DYŻURÓW Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:24:51 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:38:42.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 18 września 2018 r. o wydłużeniu terminu zgłoszeń list

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-09-18 09:51:04 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:38:42.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sobolew z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:00:37 | Data modyfikacji: 2018-08-27 10:38:42.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji oraz losowań

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-09-24 16:13:40 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Sobolewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:50:09 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Sobolew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:54:18 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Sobolewie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:59:33 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Sobolewie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-03 09:04:00 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-03 09:18:10 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
 Informacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych - szkolenie i pierwsze posiedzenie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-09 14:31:20 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-19 18:31:24 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
 PLAN DYŻURÓW Komisarza Wyborczego w Siedlcach i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-19 18:33:08 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
WYNIKI WYBORÓW
 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY W SOBOLEWIE

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-25 08:23:53 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SOBOLEW

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-25 08:27:37 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 26 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-29 09:17:42 | Data modyfikacji: 2018-09-24 16:14:51.
Data wprowadzenia: 2018-10-29 09:17:42
Opublikowane przez: Mariola Kępka