Wybory ponowne do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 1

 Zarządzenie Nr 69 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy w Sobolewie w okręgu wyborczym nr 1

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-02-18 10:09:24 | Data modyfikacji: 2015-02-18 10:11:22.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 26 lutego 2015 r. o granicach i numerze okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym nr 1 oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-02-27 11:41:56 | Data modyfikacji: 2015-02-18 10:11:22.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 26 lutego 2015 r. o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w ponownych wyborach do Rady Gminy Sobolew w okręgu wyborczym nr 1

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-02-27 11:44:38 | Data modyfikacji: 2015-02-18 10:11:22.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Sobolew w okręgu nr 1

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-02-27 11:49:50 | Data modyfikacji: 2015-02-18 10:11:22.
 INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję przed ponownymi wyborami do Rady Gminy Sobolew w dniu 19 kwietnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-02 15:32:24 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:05:26.
 KOMUNIKAT Wójta Gminy w Sobolewie z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Gończycach w wyborach ponownych do Rady Gminy w Sobolewie zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:34:45 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:05:26.
 OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na członkostwo w Obwodowej Komisji Wyborczej w Gończycach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-13 15:35:24 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:05:26.
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:08:35 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:05:26.
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 23 marca 2015 r. dotycząca skreślenia kandydata na radnego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:11:05 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:05:26.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 23 marca 2015 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na ponowne wybory do Rady Gminy w Sobolewie zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 roku.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:15:13 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:05:26.
WYNIKI WYBORÓW
 Protokół z wyborów ponownych do Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-04-20 11:18:20 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:05:26.
 Zestawienie wyników głosowania w wyborach ponownych w okręgu nr 1

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-04-20 11:22:40 | Data modyfikacji: 2015-03-05 13:05:26.
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2015 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy w Sobolewie przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-04-21 13:08:59 | Data modyfikacji: 2015-04-21 15:18:32.
Data wprowadzenia: 2015-04-21 13:08:59
Data modyfikacji: 2015-04-21 15:18:32
Opublikowane przez: Mariola Kępka