Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 2018

 Zarządzenie Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-22 10:25:14.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-01-22 10:30:15.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 01 lutego 2018 r. o granicach i numerze okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym nr 11 oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-02-02 10:14:43 | Data modyfikacji: 2018-02-02 10:16:38.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie, zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r.

wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na członkostwo w Gminnej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-02-13 14:18:26 | Data modyfikacji: 2018-02-13 14:23:43.
Data wprowadzenia: 2018-02-13 14:18:26
Data modyfikacji: 2018-02-13 14:23:43
Opublikowane przez: Mariola Kępka