Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 2013

 Zarządzenie Nr 278 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-01 11:03:25.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych z zamiarem zgłoszenia kandydatów na radnych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:03:50.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:06:18.
 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Sobolewie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego do Rady Gminy w Sobolewie, liczbie wybieranych w nim radnych i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-15 08:38:57.
Informacja o dyżurach


 Iformacja o dyzurach Gminnej Komicji Wyborczej.pdf

Opublikowane przez: Andrzej Koszutski | Data wprowadzenia: 2013-08-02 09:06:22.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sobolew zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-14 08:37:13.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sobolew bez głosowania w okręgu wyborczym nr

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-08-14 08:38:27.
WYNIKI WYBORÓW
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH z dnia 9 września 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:56:53 | Data modyfikacji: 2013-09-16 09:58:20.
Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:56:53
Data modyfikacji: 2013-09-16 09:58:20
Opublikowane przez: Mariola Kępka