Wybory samorządowe 2014

 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r. dotyczący przyjmowania zawiadomień komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-29 15:35:14.
 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r. dotyczący zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-29 15:37:32.
 K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. dotyczący liczby mieszkańców.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-08-29 15:38:53.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-09-18 15:59:01 | Data modyfikacji: 2014-09-18 16:02:09.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 17 września 2014 r. w sprawie terminu i miejsca losowania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-09-17 17:30:00 | Data modyfikacji: 2014-09-17 17:31:05.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Komunikatu Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 17 września 2014 r. dotyczącego terminu i miejsca losowania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-09-18 16:18:36 | Data modyfikacji: 2014-09-17 17:31:05.
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-09-23 08:29:02 | Data modyfikacji: 2014-09-23 08:42:56.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:15:04 | Data modyfikacji: 2014-09-26 09:19:06.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie dyżuru w dniu 6 października 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-03 17:39:10 | Data modyfikacji: 2014-09-26 09:19:06.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 16 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-17 10:24:11 | Data modyfikacji: 2014-09-26 09:19:06.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Informacja w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-21 08:39:36 | Data modyfikacji: 2014-09-26 09:19:06.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-21 15:47:32 | Data modyfikacji: 2014-10-21 15:50:30.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Siedlcach w wyborach do rad powiatów

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-21 15:49:17 | Data modyfikacji: 2014-10-21 15:50:30.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie o
losowaniu numerów list kandydatów na radnych
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie o losowaniu numerów list kandydatów na radnych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-23 11:37:50 | Data modyfikacji: 2014-10-21 15:50:30.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z
dnia 22 października 2014 r.
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-25 21:23:18 | Data modyfikacji: 2014-10-27 09:20:51.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z
dnia 24 października 2014 r. w sprawie nadania
numerów zarejestrowanym listom kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Gminy Sobolew
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-27 15:39:20 | Data modyfikacji: 2014-10-27 09:20:51.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z
dnia 24 października 2014 r. w sprawie
ustalenia listy kandydatów na Wójta Gminy
Sobolew w wyborach samorządowych zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na Wójta Gminy Sobolew w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-27 15:41:04 | Data modyfikacji: 2014-10-27 09:20:51.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobolewie z dnia 27 października 2014 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy w Sobolewie w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Sobolewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-27 15:59:26 | Data modyfikacji: 2014-10-27 16:04:10.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobolewie z dnia 27 października 2014 r. o
zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy
Sobolew w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sobolew w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-27 16:06:50 | Data modyfikacji: 2014-10-27 16:04:10.
Plan dyżurów 15 i 16 listopada 2014 r.
 Plan dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-13 13:14:25 | Data modyfikacji: 2014-10-27 16:04:10.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie o pełnieniu dyżurów w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-14 15:12:11 | Data modyfikacji: 2014-11-14 15:13:45.
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Sobolew w dniu 30 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-18 14:47:30 | Data modyfikacji: 2014-11-14 15:13:45.
WYNIKI WYBORÓW
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SOBOLEW

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-19 13:47:35 | Data modyfikacji: 2014-11-19 13:55:03.
  PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY W SOBOLEWIE

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-19 13:52:53 | Data modyfikacji: 2014-11-19 13:55:03.
 Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego losowania w okręgu nr 1

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-19 13:57:45 | Data modyfikacji: 2014-11-19 13:55:03.
Plan dyżurów 29 i 30 listopada 2014 r.
 Plan dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-28 16:10:36 | Data modyfikacji: 2014-11-19 13:55:03.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie o pełnieniu dyżurów w dniach 29 i 30 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-11-28 16:14:50 | Data modyfikacji: 2014-11-19 13:55:03.
WYNIKI WYBORÓW-PONOWNE GŁOSOWANIE
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SOBOLEW

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-12-02 10:24:58 | Data modyfikacji: 2014-11-19 13:55:03.
Data wprowadzenia: 2014-12-02 10:24:58
Opublikowane przez: Mariola Kępka