Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13.10.2019 r.

 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:03:10 | Data modyfikacji: 2019-08-19 12:06:21.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 Obwieszczenie o okręgach wyborczych wyciąg 6.08.2019.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-08-13 11:30:55 | Data modyfikacji: 2019-08-19 12:06:00.
 Informacja o składzie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-08-27 08:15:01 | Data modyfikacji: 2019-08-19 12:06:00.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sobolew z dnia 11 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-09-11 13:54:54 | Data modyfikacji: 2019-08-19 12:06:00.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach o terminie przeprowadzenia losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:36:15 | Data modyfikacji: 2019-08-19 12:06:00.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II nr 315 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarzadzonych na 13 pazdziernika 2019.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 15:31:14 | Data modyfikacji: 2019-09-23 15:48:38.
 Obwodowe Komisje Wyborcze Gmina Sobolew - sklady.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-09-23 15:46:09 | Data modyfikacji: 2019-09-23 15:48:38.
 Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-09-25 09:18:27 | Data modyfikacji: 2019-09-25 09:18:54.
 POSTANOWIENIE NR 319/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-09-26 15:14:48 | Data modyfikacji: 2019-09-25 09:18:54.
Data wprowadzenia: 2019-09-26 15:14:48
Opublikowane przez: Mariola Kępka