Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
° PLAN POSTĘPOWAŃ
° PRZETARGI 2018
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
- Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew
- Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu
- Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew
- Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy
- Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz.
- Udzielenie kredytu długoterminowego
- Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew.
- Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew.
- Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.
- Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie
- Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
- Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019.
- Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie
- Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew
- Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie
- Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew
- Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew
- Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew
- Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu
- Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Sobolew
° PRZETARGI 2017
° PRZETARGI 2016
° PRZETARGI 2015
° 
° 
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
° Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
° Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI > PRZETARGI 2018 > Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew strona główna 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
 SWIZ z załącznikami 1-7
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 16:06:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 16:08:51, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zał. 7 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 16:10:58 Informację zaktualizowano 2018-02-13 16:15:49, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zał. 8 Kosztorys
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 16:11:25 Informację zaktualizowano 2018-02-14 10:36:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 13:38:10 Informację zaktualizowano 2018-06-07 14:50:56, wprowadzający: Agata Kostecka
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 13:42:41, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 14.02.2018r
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 13:48:42, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:38:28, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK NR 7
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:40:29 Informację zaktualizowano 2018-02-27 15:47:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 KOSZTOTYS ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK NR 8
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:41:41, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 FORMULARZ OFERTOWY ZAKTUALIZOWANY
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:42:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:46:13, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 27.02.2018r
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:58:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 14:59:52 Informację zaktualizowano 2018-03-02 15:03:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 5.03.2018r
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 14:32:21 Informację zaktualizowano 2018-03-05 14:33:36, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU 5.03.2018r
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 15:25:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 7.03.18r
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 15:45:36 Informację zaktualizowano 2018-03-07 15:46:44, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2018-04-09 12:02:14 Informację zaktualizowano 2018-04-09 12:04:47, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu .  Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Dostawa tłucznia torowego wraz z rozplantowaniem terenu na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowościach Grabniak i Godzisz. .  Udzielenie kredytu długoterminowego .  Modernizacja drogi gminnej Nr 131137 W ul. Leszowa w m. Sobolew .  Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sobolew. .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy -II postępowanie .  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Sobolew. .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew.  .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie  .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2018/2019. .  Modernizacja i remont dróg gminnych na terenie gminy Sobolew-II postępowanie .  Przebudowa drogi ulicy Wiosennej w m. Sobolew .  Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie - II postępowanie .  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego ze sprzętem ratowniczo -gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Gończyce  .  Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Sobolew  .  Budowa placów zabaw w miejscowości Sobolew  .  Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek OSP z Gminy Sobolew .  Budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy wraz z zagospodarowaniem terenu .  Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Sobolew . 
wersja do druku