Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
° PLAN POSTĘPOWAŃ
° PRZETARGI 2018
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
° PRZETARGI 2017
° PRZETARGI 2016
° PRZETARGI 2015
° 
° 
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
° Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
° I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
° Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
° Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PRZETARGI > PRZETARGI 2018 > Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew strona główna 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BZP
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 15:52:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SWIZ z załącznikami 1-6
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 15:56:39, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zał. 7 6.03.2018 r
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 16:00:09 Informację zaktualizowano 2018-03-06 16:01:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zał. 8 Kosztorys 6.03.2018
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 16:00:28 Informację zaktualizowano 2018-03-06 16:03:22, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew  .  Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew . 
wersja do druku