Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
- Sesja XXXIV
- Sesja XXXV
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2010 > Sesja XXVIII strona główna 

Sesja XXVIII
 Uchwała Nr XXVIII/157/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2010-07-16 15:39:41, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/157/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-16 15:40:42, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVIII/158/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sobolew - środków stanowiących fundusz sołecki
Data wprowadzenia informacji 2010-07-16 15:42:59, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVIII/159/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-07-16 15:45:25, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/ 159/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 12:33:32, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVIII/160/2010 Rady Gminy Sobolew z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nabycia przez Gminę Sobolew - w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położone w Sobolewie, oznaczonej jako działka nr ew. 342/3
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 12:40:39, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVIII/161/2010 Rady Gminy Sobolew z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nabycia przez Gmine Sobolew - w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej , położonej w Sobolewie, oznaczonej jako działki nr ew. 342/23 i nr ew. 342/34
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 12:43:48, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVIII/162/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 12:45:33, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVIII/163/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu, gm. Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 12:46:52, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVIII/164/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/213/2001 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia - dla terenu Gminy Sobolew - liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 12:54:54, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Protokół z sesji Nr XXVIII/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-21 12:57:44, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV . 
wersja do druku