Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
- Sesja XXXIV
- Sesja XXXV
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2010 > Sesja XXXI strona główna 

Sesja XXXI
 Uchwała Nr XXXI/173/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej przez Gminę Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:07:07, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/174/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:09:05, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/175/2010 rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:10:45, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 załącznik do Uchwały Nr XXXI/175/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:11:41, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/176/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Sobolew oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:18:26, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/177/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:20:13, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr XXXI/177/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:20:57, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/178/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystapienia Gminy Sobolew do projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:30:49, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załacznik do uchwały Nr XXXI/178/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:42:48, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/179/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:44:35, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV . 
wersja do druku