Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
- Sesja XXXIV
- Sesja XXXV
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2010 > Sesja XXXIV strona główna 

Sesja XXXIV
 Uchwała Nr XXXIV/189/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 października 2010 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIII/186/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą na czas nie dłuższy, niz 3 lata
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 13:49:46, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
``
 Uchwała Nr XXXIV/190/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 października 2010 r., uchylająca uchwałę Nr XXXIII/187/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą na czas nie dłuższy, niż 3 lata
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 13:55:48 Informację zaktualizowano 2011-01-31 13:57:14, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXIV/191/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sobolew do projektu pn. "Ciepło ze słońca - poprawa jakości środowiska naturalnego Gmin Powiatu Garwolińskiego - etap I"
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 15:02:22, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV . 
wersja do druku