Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
- Sesja XXXIV
- Sesja XXXV
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2010 > Sesja XXXV strona główna 

Sesja XXXV
 Uchwała Nr XXXV/192 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:27:38, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXV/193/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:31:24, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXV/194/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 14:43:58, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXV/195/2010 Rady Gminy w Sobolewie dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2011 r. - poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i lesnego - od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 15:32:42, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXV/196/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2011 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, okreslenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 15:43:03, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXV/197/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 15:44:04, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV . 
wersja do druku