Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
- sesja V
- sesja VI
- sesja VII
- sesja VIII
- sesja IX
- Sesja X
- Sesja XI
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2007 > sesja VIII strona główna 

sesja VIII
 Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SOBOLEW".
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 13:29:19, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do Uchwały Nr VIII/45/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 13:32:13, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 13:40:15, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 15:23:37, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:02:58, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr VIII/49/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:06:10, wprowadzający: Iwona Krupa
 Protokół Nr VIII/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-12 12:51:51, wprowadzający: Iwona Krupa

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  sesja VII .  sesja VIII .  sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
wersja do druku