Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
- sesja V
- sesja VI
- sesja VII
- sesja VIII
- sesja IX
- Sesja X
- Sesja XI
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2007 > sesja IX strona główna 

sesja IX
 Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:10:57, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do Uchwału Nr IX/50/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:12:33 Informację zaktualizowano 2007-10-30 09:14:16, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr III/19/2006 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2007 roku, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:20:41, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr IX/52/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:24:06, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży środków trwałych.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:28:03, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr IX/54/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-30 09:37:27, wprowadzający: Iwona Krupa
 Protokół Nr IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-12 13:00:50, wprowadzający: Iwona Krupa

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  sesja VII .  sesja VIII .  sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
wersja do druku