Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
- sesja V
- sesja VI
- sesja VII
- sesja VIII
- sesja IX
- Sesja X
- Sesja XI
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2007 > Sesja XI strona główna 

Sesja XI
 Uchwała Nr XI/64/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2008 r., w sprawie zmian w budzecie Gminy Sobolew na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-31 15:10:30, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XI/65/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.12.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-31 15:27:21 Informację zaktualizowano 2008-01-31 15:28:44, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. nr 1. do uchwału Nr XI/65/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.12.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-31 15:30:18, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. nr 3 do uchwały Nr XI/65/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.12.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-31 15:31:42, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. nr 4 do uchwały Nr XI/65/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.12.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-31 15:33:01, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. nr 5 do uchwały Nr XI/65/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.12.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-31 15:34:29, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. nr 6. do uchwały Nr XI/65/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:06:19, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. nr 7. do uchwały Nr XI/65/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:07:27, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. nr 8. do uchwały Nr XI/65/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:08:33, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. nr 9. do uchwały Nr XI/65/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:10:06, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. nr 10. do uchwały Nr XI/65/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:11:43, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. nr 11. do uchwały Nr XI/65/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:12:56, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XI/66/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007r., w sprawie uchwalenia "regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Wójta Gminy Sobolew dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew".
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:17:45, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. do uchwały Nr XI/66/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:24:14, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XI/67/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007r., w sprawie uchwalenia "regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Sobolew".
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:27:28, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. do uchwały Nr XI/67/2007
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:30:10, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r., w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki przygotowywane w tych stołówkach.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:33:13, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwałą Nr XI/69/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r., w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Sobolew, na lata: 2007 - 2013".
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:36:02, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. do uchwały Nr XI/69/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:38:19, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r., w sprawie uchwalenia Programu, pod nazwą: "Strategia Rozwoju Gminy Sobolew, na lata: 2007 - 2013".
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:41:54, wprowadzający: Iwona Krupa
 Zał. do uchwały Nr XI/70/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27.12.2007 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 12:44:14, wprowadzający: Iwona Krupa
 Protokół Nr XI/2007
Data wprowadzenia informacji 2008-05-16 11:53:43, wprowadzający: Iwona Krupa

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  sesja VII .  sesja VIII .  sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
wersja do druku