Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
° rok 2002
° rok 2003
° rok 2004
° rok 2005
° rok 2006
° rok 2007
- sesja V
- sesja VI
- sesja VII
- sesja VIII
- sesja IX
- Sesja X
- Sesja XI
° rok 2008
° rok 2009
° rok 2010
° KADENCJA 2010 - 2014
° KADENCJA 2014 - 2018
° KADENCJA 2018 - 2023
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i protokoły > rok 2007 > sesja VI strona główna 

sesja VI
 Uchwała Nr VI/37/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sobolew za 2006 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-26 09:18:23, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2007-10-26 10:12:20, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-26 10:14:59, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr VI/40/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Sobolew - w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sobolewie, oznaczonej jako działka nr 377/10.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-26 13:25:01, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia przez Gminę Sobolew - w drodze darowizny - niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Sobolewie, oznaczonych jako działki nr nr 3192/4 i 3192/10
Data wprowadzenia informacji 2007-10-26 13:28:36, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr VI/42/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego o nadanie tytułu honorowego - "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego".
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 13:03:26, wprowadzający: Iwona Krupa
 Protokół Nr VI/2007
Data wprowadzenia informacji 2008-05-16 12:19:04, wprowadzający: Iwona Krupa

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  sesja VII .  sesja VIII .  sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
wersja do druku