Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Sobolewie
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady - Kadencja 2024-2029 ROK 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ROK 2024, bieżące, menu 123 - BIP - Urząd Gminy w Sobolewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ROK 2024

ROK 2024

 1. Uchwała Nr I/1/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Sobolewie.
 2. Uchwała Nr I/2/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Sobolewie.
 3. Uchwała Nr II/3/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie oraz wyboru Przewodniczącego tej Komisji.
 4. Uchwała Nr II/4/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.
 5. Uchwała Nr II/5/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.
 6. Uchwała Nr II/6/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji  Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu działania  tej Komisji.
 7. Uchwała Nr II/7/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.
 8. Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Sobolewie oraz wyboru Przewodniczącego tej Komisji.
 9. Uchwała Nr II/9/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.
 10. Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.
 11. Uchwała Nr II/11/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Uchwała Nr II/12/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy na lata 2024 – 2028.
 13. Uchwała Nr II/13/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2024 rok.
 14. Uchwała Nr III/14/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew wotum zaufania za rok 2023.
 15. Uchwała Nr III/15/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.
 16. Uchwała Nr III/16/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sobolew z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
 17. Uchwała Nr III/17/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Sobolew na lata 2024 – 2029.
 18. Uchwała Nr III/18/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Planu walki z ubóstwem energetycznym dla Gminy Sobolew na lata 2024-2028”.
 19. Uchwała Nr III/19/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku.
 20. Uchwała Nr III/20/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 21. Uchwała Nr III/21/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.
 22. Uchwała Nr III/22/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 23. Uchwała Nr III/23/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy na lata 2024 – 2028.
 24. Uchwała Nr III/24/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2024 rok.

Metryka

sporządzono
2024-06-24 przez Kępka Mariola
udostępniono
2024-06-24 15:23 przez Kępka Mariola
zmodyfikowano
2024-07-22 14:30 przez Kępka Mariola
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
13
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.