6.09.2021r. Zapytanie

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-06 14:54:38.
 6.09.2021r Formularz w formie edytowalnej

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-09-06 15:01:43.

Zobacz:
 „Odłowienie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt” .  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 240 000,00 zł .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  ZAPYTANIE W CELU ROZEZNANIA RYNKU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Sobolew .  Udzielenie kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2021r. .   - - „Odłowienie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt” . 
Data wprowadzenia: 2021-09-06 15:01:43
Opublikowane przez: Agata Kostecka