24.08.2021r Zapytanie ofertowe z załacznikami

24.08.2021r Załączniki w wersji edytowanej

 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2021-08-24 12:53:19 | Data modyfikacji: 2021-08-24 12:57:41.

Zobacz:
 „Odłowienie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt” .  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 240 000,00 zł .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  ZAPYTANIE W CELU ROZEZNANIA RYNKU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Sobolew .  Udzielenie kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2021r. .   - - „Odłowienie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt” . 
Data wprowadzenia: 2021-08-24 12:53:19
Data modyfikacji: 2021-08-24 12:57:41
Opublikowane przez: Agata Kostecka