Sesja XXXV

 Uchwała Nr XXXV/192 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:27:38.
 Uchwała Nr XXXV/193/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:31:24.
 Uchwała Nr XXXV/194/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:43:58.
 Uchwała Nr XXXV/195/2010 Rady Gminy w Sobolewie dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2011 r. - poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i lesnego - od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 15:32:42.
 Uchwała Nr XXXV/196/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2011 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, okreslenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 15:43:03.
 Uchwała Nr XXXV/197/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 15:44:04.

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV . 
Data wprowadzenia: 2011-01-31 15:44:04
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec