Sesja XXXIV

 Uchwała Nr XXXIV/189/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 października 2010 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIII/186/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą na czas nie dłuższy, niz 3 lata

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 13:49:46.
``
 Uchwała Nr XXXIV/190/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 października 2010 r., uchylająca uchwałę Nr XXXIII/187/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą na czas nie dłuższy, niż 3 lata

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 13:55:48 | Data modyfikacji: 2011-01-31 13:57:14.
 Uchwała Nr XXXIV/191/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sobolew do projektu pn. "Ciepło ze słońca - poprawa jakości środowiska naturalnego Gmin Powiatu Garwolińskiego - etap I"

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 15:02:22 | Data modyfikacji: 2011-01-31 13:57:14.

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV . 
Data wprowadzenia: 2011-01-31 15:02:22
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec