Sesja XXVIII

 Uchwała Nr XXVIII/157/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-16 15:39:41.
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/157/2010

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-16 15:40:42.
 Uchwała Nr XXVIII/158/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sobolew - środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-16 15:42:59.
 Uchwała Nr XXVIII/159/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2010 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-16 15:45:25.
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/ 159/2010

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:33:32.
 Uchwała Nr XXVIII/160/2010 Rady Gminy Sobolew z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nabycia przez Gminę Sobolew - w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położone w Sobolewie, oznaczonej jako działka nr ew. 342/3

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:40:39.
 Uchwała Nr XXVIII/161/2010 Rady Gminy Sobolew z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nabycia przez Gmine Sobolew - w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej , położonej w Sobolewie, oznaczonej jako działki nr ew. 342/23 i nr ew. 342/34

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:43:48.
 Uchwała Nr XXVIII/162/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:45:33.
 Uchwała Nr XXVIII/163/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu, gm. Sobolew

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:46:52.
 Uchwała Nr XXVIII/164/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/213/2001 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia - dla terenu Gminy Sobolew - liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:54:54.
 Protokół z sesji Nr XXVIII/2010

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:57:44.

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja XXXV . 
Data wprowadzenia: 2010-07-21 12:57:44
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec