bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > Sesja XXXV strona główna 

Sesja XXXV
 Uchwała Nr XXXV/192 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:27:38.
 Uchwała Nr XXXV/193/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:31:24.
 Uchwała Nr XXXV/194/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:43:58.
 Uchwała Nr XXXV/195/2010 Rady Gminy w Sobolewie dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2011 r. - poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i lesnego - od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 15:32:42.
 Uchwała Nr XXXV/196/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2011 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, okreslenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 15:43:03.
 Uchwała Nr XXXV/197/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2011-01-31 15:44:04.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
Data wprowadzenia: 2011-01-31 15:44:04
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl