Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
° Wybory samorządowe 2010
° WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - 2011
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 2013
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory ponowne do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 1
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Referendum ogólnokrajowe
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 2018
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY > Wybory samorządowe 2014 strona główna 

Wybory samorządowe 2014
 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r. dotyczący przyjmowania zawiadomień komitetów wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-29 15:35:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 sierpnia 2014 r. dotyczący zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-29 15:37:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 28 sierpnia 2014 r. dotyczący liczby mieszkańców.
Data wprowadzenia informacji 2014-08-29 15:38:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 15:59:01 Informację zaktualizowano 2014-09-18 16:02:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 17 września 2014 r. w sprawie terminu i miejsca losowania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-17 17:30:00 Informację zaktualizowano 2014-09-17 17:31:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Komunikatu Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 17 września 2014 r. dotyczącego terminu i miejsca losowania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 16:18:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-23 08:29:02 Informację zaktualizowano 2014-09-23 08:42:56, wprowadzający: Mariola Kępka
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję.
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 09:15:04 Informację zaktualizowano 2014-09-26 09:19:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie dyżuru w dniu 6 października 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-03 17:39:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 16 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 10:24:11, wprowadzający: Mariola Kępka
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Informacja w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2014-10-21 08:39:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2014-10-21 15:47:32 Informację zaktualizowano 2014-10-21 15:50:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Siedlcach w wyborach do rad powiatów
Data wprowadzenia informacji 2014-10-21 15:49:17, wprowadzający: Mariola Kępka
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie o
losowaniu numerów list kandydatów na radnych
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie o losowaniu numerów list kandydatów na radnych
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 11:37:50, wprowadzający: Mariola Kępka
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z
dnia 22 października 2014 r.
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2014-10-25 21:23:18 Informację zaktualizowano 2014-10-27 09:20:51, wprowadzający: Mariola Kępka
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z
dnia 24 października 2014 r. w sprawie nadania
numerów zarejestrowanym listom kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Gminy Sobolew
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 15:39:20, wprowadzający: Mariola Kępka
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z
dnia 24 października 2014 r. w sprawie
ustalenia listy kandydatów na Wójta Gminy
Sobolew w wyborach samorządowych zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na Wójta Gminy Sobolew w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 15:41:04, wprowadzający: Mariola Kępka
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobolewie z dnia 27 października 2014 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy w Sobolewie w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Sobolewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 15:59:26 Informację zaktualizowano 2014-10-27 16:04:10, wprowadzający: Mariola Kępka
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w
Sobolewie z dnia 27 października 2014 r. o
zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy
Sobolew w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sobolew w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-10-27 16:06:50, wprowadzający: Mariola Kępka
Plan dyżurów 15 i 16 listopada 2014 r.
 Plan dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 13:14:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie o pełnieniu dyżurów w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-14 15:12:11 Informację zaktualizowano 2014-11-14 15:13:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Sobolew w dniu 30 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-18 14:47:30, wprowadzający: Mariola Kępka
WYNIKI WYBORÓW
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SOBOLEW
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 13:47:35 Informację zaktualizowano 2014-11-19 13:55:03, wprowadzający: Mariola Kępka
  PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY W SOBOLEWIE
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 13:52:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego losowania w okręgu nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-11-19 13:57:45, wprowadzający: Mariola Kępka
Plan dyżurów 29 i 30 listopada 2014 r.
 Plan dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 16:10:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie o pełnieniu dyżurów w dniach 29 i 30 listopada 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 16:14:50, wprowadzający: Mariola Kępka
WYNIKI WYBORÓW-PONOWNE GŁOSOWANIE
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY SOBOLEW
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 10:24:58, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku