Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
° Wybory samorządowe 2010
° WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - 2011
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 2013
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory ponowne do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 1
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Referendum ogólnokrajowe
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 2018
° Wybory samorządowe 2018
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY > Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 2018 strona główna 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 2018
 Zarządzenie Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 10:25:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2018-01-22 10:30:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie Wójta Gminy Sobolew z dnia 01 lutego 2018 r. o granicach i numerze okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym nr 11 oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-02 10:14:43 Informację zaktualizowano 2018-02-02 10:16:38, wprowadzający: Mariola Kępka
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie, zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r.

wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na członkostwo w Gminnej Komisji Wyborczej

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 14:18:26 Informację zaktualizowano 2018-02-13 14:23:43, wprowadzający: Mariola Kępka
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2018-02-19 14:38:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie oraz ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 14:57:29, wprowadzający: Mariola Kępka
  INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnego.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 14:58:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 7 marca 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 12:49:51 Informację zaktualizowano 2018-03-14 09:09:42, wprowadzający: Mariola Kępka
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 7 marca 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 12:52:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie z dnia 7 marca 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 12:53:16, wprowadzający: Mariola Kępka
WYNIKI WYBORÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Sobolewie sporządzony dnia 15 kwietnia 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Sobolewie.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018 r. w wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2018 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-17 08:17:35 Informację zaktualizowano 2018-04-17 08:25:51, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku