Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
° Wybory samorządowe 2010
° WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - 2011
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 2013
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory ponowne do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 1
° Wybory Prezydenta RP 2015
° Referendum ogólnokrajowe
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 2018
° Wybory samorządowe 2018
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY > Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 2013 strona główna 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 2013
 Zarządzenie Nr 278 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-01 11:03:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych z zamiarem zgłoszenia kandydatów na radnych
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 13:03:50, wprowadzający: Mariola Kępka
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2013-07-03 13:06:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy w Sobolewie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego do Rady Gminy w Sobolewie, liczbie wybieranych w nim radnych i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sobolewie.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-15 08:38:57, wprowadzający: Mariola Kępka
Informacja o dyżurach


 Iformacja o dyzurach Gminnej Komicji Wyborczej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-08-02 09:06:22, wprowadzający: Andrzej Koszutski
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sobolew zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-08-14 08:37:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sobolew bez głosowania w okręgu wyborczym nr
Data wprowadzenia informacji 2013-08-14 08:38:27, wprowadzający: Mariola Kępka
WYNIKI WYBORÓW
 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH z dnia 9 września 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sobolewie przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-09-16 09:56:53 Informację zaktualizowano 2013-09-16 09:58:20, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku