02.08.2023r Zapytanie ofertowe

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2023-08-02 14:59:41.
 Załącznik nr 1

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2023-08-02 15:00:55.
 Załącznik nr 2

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2023-08-02 15:01:43.
 Załącznik nr 3 formularz ofertowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2023-08-02 15:03:10.
 Załącznik nr 4 wzór umowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2023-08-02 15:03:27.
 Protokół z postępowania

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2023-08-30 11:43:29.

Zobacz:
 Sprzedaż samochodu strażackiego STAR 200 .  Dostawa wraz montażem urządzeń rekreacyjnych i zabawowych w miejscowości Sobolew .  Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag .  Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki stanowiącej własność Gminy Sobolew .  Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki stanowiącej własność Gminy Sobolew .  Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki stanowiącej własność Gminy Sobolew .  Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Sobolew udostępnia postępowanie zakupowe Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Świętej w Gończycach na remont zabytkowego kościoła na cmentarzu parafialnym w miejsc . 
Data wprowadzenia: 2023-08-30 11:43:29
Opublikowane przez: Agata Kostecka