Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa

                               
                                           
            Przewodniczący   -  Owczarczyk Mirosław

                Z-ca Przewod.  -   
                    Członkowie  -  Cyrta Paweł
                                     -  Talarek Rafał                      
                                     -  Błachnio Danuta Maria
                                     -  Kowalczyk Maria Hanna
                                     -  Lipiec Marian

                                     -  Ochnio Roman

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:52:21 | Data modyfikacji: 2015-07-16 11:13:59.
Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:52:21
Data modyfikacji: 2015-07-16 11:13:59
Opublikowane przez: Mariola Kępka