bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Komisje strona główna 

Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa

                               
                                           
            Przewodniczący   -  Marian Lipiec

                Z-ca Przewod.  -  Rafał Talarek  
                    Członkowie  -  Danuta Białapko
                                      -  Tomasz Bieńko                    
                                      -  Mirosław Owczarczyk
                                     

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:52:21 | Data modyfikacji: 2019-01-10 15:53:58.

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Budżetu i Finansów .  Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska .  Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa .  Oświaty, Kultury i Sportu .  Skarg, Wniosków i Petycji . 
Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:52:21
Data modyfikacji: 2019-01-10 15:53:58
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl