Oświaty, Kultury i Sportu

      

 Przewodniczący        - Andrzej Goliszewski

                Z-ca Przewod.    -  Maria Kowalczyk
                 Członkowie        -  Elżbieta Kostyra
                                         -  Mirosław Śliz      
                                         - 
 Piotr Szewczyk
                                                

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2004-04-01 12:49:58 | Data modyfikacji: 2019-01-10 15:55:47.
Data wprowadzenia: 2004-04-01 12:49:58
Data modyfikacji: 2019-01-10 15:55:47
Opublikowane przez: Mariola Kępka