Oświaty, Kultury i Sportu

      

 Przewodniczący        -  Matyska Hanna

                Z-ca Przewod.    -  
                 Członkowie        -  Cyrta Paweł
                                         -  Szewczyk Piotr         
                                         - 
 Kowalczyk Maria Hanna
                                         -  Śliz Mirosław
                                         -  Urawski Leszek Dariusz            

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2004-04-01 12:49:58 | Data modyfikacji: 2015-07-16 11:18:05.
Data wprowadzenia: 2004-04-01 12:49:58
Data modyfikacji: 2015-07-16 11:18:05
Opublikowane przez: Mariola Kępka