Sesja XXVI

 Uchwała Nr XXVI/145/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-20 11:50:35.
 Uchwała Nr XXVI/146/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2010 roku na terenie Gminy Sobolew

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-20 11:53:04.
 Uchwała Nr XXVI/147/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictea za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-20 11:56:29.
 Uchwała Nr XXVI/148/2009 rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zarzadzenia na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku - poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i lesnego - od osób fizycznych - w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:01:45.
 uchwała Nr XXVI/149/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2010 roku, zarządzenia poboru tej oplaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:04:12.
 Uchwała Nr XXVI/150/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:13:13.
 Uchwała Nr XXVI/151/2009 rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2009 rok

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:56:52.
 Załącznik do uchwały Nr XXVI/151/2009

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-20 13:01:23.
 Protokół z sesji Nr XXVI/2009

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-30 09:22:57.

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII . 
Data wprowadzenia: 2010-07-30 09:22:57
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec