Sesja XXIII

 Uchwała Nr XXIII/132/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sobolew - środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-08-12 09:32:37.
 Uchwała Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniacemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów - w szkołąch prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-08-12 09:41:37.
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-08-12 09:55:13.
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-08-12 10:50:30.
 Uchwała Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobolew na lata 2009 - 2032".

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-08-12 10:59:37.
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-08-12 11:02:09.
 Uchwała Nr XXIII/135/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-08-12 11:20:01.
 Uchwała Nr XXIII/136/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu - pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-08-12 11:26:16.
 Uchwała Nr XXIII/137/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia - przez Gminę Sobolew - niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-08-12 11:29:33.
 Protokół z sesji Nr XXIII/2009

Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec | Data wprowadzenia: 2010-07-30 09:06:15.

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII . 
Data wprowadzenia: 2010-07-30 09:06:15
Opublikowane przez: Iwona Rosłaniec