sesja XX

 Uchwała Nr XX/116/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia "REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW".

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 09:48:14.
 Załącznik do Uchwały Nr XX/116/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 09:49:46.
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XX/116/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:03:14.
 Uchwała Nr XX/117/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia "REGULAMINU USTALAJĄCEGO KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD WÓJTA GMINY SOBOLEW ORAZ NAGRÓD DYREKTORÓW SZKÓŁ DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW".

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:09:07.
 Załącznik do Uchwały Nr XX/117/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:12:09.
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XX/117/2009

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:21:18.
 Uchwała Nr XX/118/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2009 rok.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:23:44.
 Załącznik do uchwały Nr XX/118/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:26:13.
 Uchwała Nr XX/119/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony wraz z wyrażeniem zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:30:35.
 Uchwała Nr XX/120/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas nie dłuższy, niż 3 lata.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:33:48.
 Uchwała Nr XX/121/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sobolew do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:47:17.
 Uchwała Nr XX/122/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Gończycach, prowadzonej przez Gminę Sobolew - imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 10:56:25.
 Uchwała Nr XX/123/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Gończycach, prowadzonych przez Gminę Sobolew - imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 11:08:00.
 Protokół Nr XX/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 roku

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-07-24 11:13:19.

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII . 
Data wprowadzenia: 2009-07-24 11:13:19
Opublikowane przez: Iwona Krupa