sesja XII

 Uchwała Nr XII/71/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Progamu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2008 rok.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:01:44.
 Załącznki do uchwały Nr XII/71/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 lutego 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:05:28.
 Uchwała Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2008 r.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:10:25.
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 lutego 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:13:24.
 Załącznik nr 2 do uchwału Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 lutego 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:15:06.
 Uchwała Nr XII/73/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia w budżecie Gminy Sobolew - środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń, warunków i zasad ich przyznawania.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:23:13.
 Załącznik do uchwały Nr XII/73/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 lutego 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:25:31.
 Uchwała Nr XII/74/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu - pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:28:03.
 Uchwała Nr XII/75/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I (pierwszej) kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:31:36.
 Protokół Nr XII/2008

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:35:33.

Zobacz:
 sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV .  sesja XV .  sesja XVI .  sesjaXVII .  sesja XVIII . 
Data wprowadzenia: 2008-05-15 15:35:33
Opublikowane przez: Iwona Krupa