sesja XVI

 Uchwała Nr XVI/93/208 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:11:47.
 Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:14:38.
 Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:18:03.
 Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2009 roku na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:20:26.
 Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cene sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:25:02.
 Uchwała Nr XVI/98/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2009 roku - poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego - od osób fizycznych - w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:33:54.
 Uchwała Nr XVI/99/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2009 roku, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 12:43:54.
 Uchwała Nr XVI/100/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2008 rok

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 13:13:36.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/100/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 listopada 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-06 13:24:47.
 Protokół Nr XVI/2008 z sesji, która odbyła się w dniu 27 listopada 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2009-02-27 14:40:36.

Zobacz:
 sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV .  sesja XV .  sesja XVI .  sesjaXVII .  sesja XVIII . 
Data wprowadzenia: 2009-02-27 14:40:36
Opublikowane przez: Iwona Krupa