sesja XIII

 Uchwała Nr XIII/76/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew - absolutorium za 2007 rok.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-04 10:01:27.
 Uchwała Nr XIII/77/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr X/60/2007Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2008 roku - poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego - od osób fizycznych - w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-04 10:36:44.
 Uchwała Nr XIII/78/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na rok 2008.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-04 10:40:15.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:17:44.
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/78/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:18:46.
 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/78/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:23:28.
 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/78/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:25:28.
 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/78/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:26:30.
 Uchwała Nr XIII/79/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na rok 2008.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-04 11:33:23.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/2008 Rady Gminy w Sobolewie a dnia 24 kwietnia 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-04 12:42:16.
 Uchwała Nr XIII/80/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego o nadanie tytułu honorowego - "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego".

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-05 08:52:37 | Data modyfikacji: 2008-06-05 08:56:04.
 Uchwała Nr XIII/81/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Sobolew - przedszkoli publicznych w Sobolewie i w Gończycach, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-05 09:00:04 | Data modyfikacji: 2008-06-05 08:56:04.
 Uchwała Nr XIII/82/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-05 09:02:48 | Data modyfikacji: 2008-06-05 08:56:04.
 Uchwała Nr XIII/83/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-06-05 09:05:29 | Data modyfikacji: 2008-06-05 08:56:04.
 Protokół Nr XIII/2008 z nia 24.04.2008 r.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-09-22 11:11:25 | Data modyfikacji: 2008-06-05 08:56:04.

Zobacz:
 sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV .  sesja XV .  sesja XVI .  sesjaXVII .  sesja XVIII . 
Data wprowadzenia: 2008-09-22 11:11:25
Opublikowane przez: Iwona Krupa