Sesja X

 Uchwała Nr X/55/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.11.2007 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2008 roku

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-01-31 13:05:36 | Data modyfikacji: 2008-01-31 14:59:17.
 Uchwała Nr X/56/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.11.2007 r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-01-31 13:07:09 | Data modyfikacji: 2008-01-31 14:54:27.
 Uchwała Nr X/57/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.11.2007 r., w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sobolew w 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-01-31 13:15:06 | Data modyfikacji: 2008-01-31 14:49:39.
 Uchwała Nr X/58/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.11.2007 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2008 roku na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-01-31 13:19:38 | Data modyfikacji: 2008-01-31 13:41:41.
 Uchwała Nr X/59/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.11.2007 r., w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Sobolew w 2008 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-01-31 13:20:50 | Data modyfikacji: 2008-01-31 13:38:23.
 Uchwała Nr X/60/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.11.2007 r., w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2008 roku - poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego - od osób fizycznych - w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-01-31 13:22:31 | Data modyfikacji: 2008-01-31 13:34:28.
 Uchwała Nr X/61/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.11.2007 r., w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2008 roku, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-01-31 13:23:45 | Data modyfikacji: 2008-01-31 13:31:18.
 Uchwała Nr X/ 62/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.11.2007 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-01-31 13:26:52 | Data modyfikacji: 2008-01-31 13:28:48.
 Uchwała Nr X/63/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.11.2007 r., w sprawie przystąpienia Gminy Sobolew do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-01-31 15:03:09 | Data modyfikacji: 2008-01-31 13:28:48.
 Załącznik do uchwały Nr X/63/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 29.11.2007 r., w sprawie przystąpienia Gminy Sobolew do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-01-31 15:05:21 | Data modyfikacji: 2008-01-31 13:28:48.
 Protokół Nr X/2007

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-16 11:45:58 | Data modyfikacji: 2008-01-31 13:28:48.

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  sesja VII .  sesja VIII .  sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
Data wprowadzenia: 2008-05-16 11:45:58
Opublikowane przez: Iwona Krupa