sesja IX

 Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-30 09:10:57.
 Załącznik do Uchwału Nr IX/50/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-30 09:12:33 | Data modyfikacji: 2007-10-30 09:14:16.
 Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr III/19/2006 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2007 roku, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-30 09:20:41 | Data modyfikacji: 2007-10-30 09:14:16.
 Uchwała Nr IX/52/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-30 09:24:06 | Data modyfikacji: 2007-10-30 09:14:16.
 Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży środków trwałych.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-30 09:28:03 | Data modyfikacji: 2007-10-30 09:14:16.
 Uchwała Nr IX/54/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-30 09:37:27 | Data modyfikacji: 2007-10-30 09:14:16.
 Protokół Nr IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-12 13:00:50 | Data modyfikacji: 2007-10-30 09:14:16.

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  sesja VII .  sesja VIII .  sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
Data wprowadzenia: 2008-05-12 13:00:50
Opublikowane przez: Iwona Krupa