sesja VI

 Uchwała Nr VI/37/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sobolew za 2006 rok.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-26 09:18:23.
 Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-26 10:12:20.
 Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2007 rok.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-26 10:14:59.
 Uchwała Nr VI/40/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie nabycia przez Gminę Sobolew - w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sobolewie, oznaczonej jako działka nr 377/10.

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-26 13:25:01.
 Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia przez Gminę Sobolew - w drodze darowizny - niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Sobolewie, oznaczonych jako działki nr nr 3192/4 i 3192/10

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-26 13:28:36.
 Uchwała Nr VI/42/2007 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego o nadanie tytułu honorowego - "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego".

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2007-10-29 13:03:26.
 Protokół Nr VI/2007

Opublikowane przez: Iwona Krupa | Data wprowadzenia: 2008-05-16 12:19:04.

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  sesja VII .  sesja VIII .  sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
Data wprowadzenia: 2008-05-16 12:19:04
Opublikowane przez: Iwona Krupa