Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
° 2011
° 2012
° 2013
° Gospodarka odpadami
° 2014
° Podatki 2015
° Podatki 2016
° Podatki 2017
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > 2013 strona główna 

2013
 UCHWAŁA NR XVIII/114/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:34:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/115/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:35:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/116/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:36:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/117/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2013 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:37:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/118/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2013 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:38:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/118/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:39:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/118/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:41:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/118/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:42:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2013 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:45:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2013 roku.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:46:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/121/2012 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:47:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 1do uchwały Nr XVIII/121/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:48:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/121/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:49:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/121/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:49:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/121/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 11:50:25, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku